Ókortörténeti előadássorozat az EME-ben (3.): Petruț Dávid előadása

Időpont
Helyszín(ek)
EME székház

Az EME I. Szakosztályának szervezésében október-december folyamán (nagyjából kéthetente, hétfői napokon) ókortörténeti tematikájú előadássorozatra kerül sor kolozsvári szakemberek bevonásával. 

A sorozat harmadik előadását december 4-én, hétfőn 18 órai kezdettel Dr. Petruț Dávid, a Babeș-Bolyai Tudományegyetem adjunktusa tartja az EME székházának előadótermében, az alábbi témáról: 

Erdély római korának kutatása a kezdetektől az impériumváltásig

A romániai magyar közgondolkodás hajlamos Erdély római kori múltját a dák-római kontinuitással, valamint a 90-es években Kolozsvár főterén, sajátos politikai közhangulatban zajlott régészeti ásatásokkal azonosítani. Fontos tudni azonban, hogy a Kr. u. 2–3. század idején a Római Birodalom részét képező Dacia provincia átfogó kutatása nem az impériumváltást követő politikai rendszer alatt bontakozott ki, hanem már korábban, a 19. századi erdélyi történelemtudományi és régészeti intézményesülés kontextusában. Ezzel magyarázható például, hogy az Erdélyi Múzeum-Egylet 1861. február 25-én megszervezett első tudományos ülésén elhangzott Torma Károly Rómaiak nyoma Erdély északi részeiben c. előadása. Ekkor már javában zajlottak az említett tudós ilosvai római koros feltárásai, a következő években, évtizedekben indultak tervszerű régészeti feltárások Ulpia Traiana Sarmizegetusán Téglás Gábor és Király Pál vezetése alatt, valamint Gyulafehérváron, az ókori Apulumban Cserni Béla jóvoltából. Ugyanakkor ennek a folyamatnak az előzményei rendkívül mély gyökerekkel rendelkeznek, visszanyúlnak a 15. századig, Mátyás király és Geréb László erdélyi püspök koráig. Az előadás betekintést kíván nyújtani Erdély római kori múltjával kapcsolatos régebbi, részben elfeledett kutatások és kutatók történetébe.

A sorozat további tervezett előadásai:
2024. január 15.: Dr. Urák Malvinka (ETM, régész, muzeológus): Vaskori harcosok, jelenkori hősök. Az oláhszilvási kelta harcos sírja és a Teleki-gyűjtemény megmentése.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Időpont: 2023. december 4. (hétfő), 18.00
Helyszín: EME székház, előadóterem
Kapcsolattartó személy: Hegyi Géza