EME Kiadó Hírlevél 2021.10.08

[2021.10.08]

A hírlevél itt olvasható pdf formátumban  EME Kiadó Hírlevél 2021.10.08

Az Erdélyi Múzeum-Egyesület kiadójának legfrissebb kötetei
 


 
Cím: Előadások A Magyar Tudomány Napján az Erdélyi Múzeum-Egyesület I. Szakosztályában         
Certamen 8.

Szerző(k): Egyed Emese, Pakó László, Sófalvi Emese, Weisz Attila (szerk.)
 
Műfaj:nyelv-, irodalom-, néprajz-, színház-, film- és zenetudomány, történelem

Ismertető:
Újabb, immár VIII. CERTAMEN-kötetünk egyrészt a sorozat diszciplináris gazdagságának tradícióját folytatja, amennyiben új, a történelem, a művészet- és zenetörténet, a fordítás-, a nyelv-, az irodalom- sőt színháztudomány körébe tartozó kutatási eredményeket közöl, ezeket gazdag képanyaggal argumentálja; másrészt egyszeri is, amennyiben egy egész fejezetével köszönti ‒ eredményes szakmai pályája fordulóján ‒ Egyed Ákost, az MTA külső tagját, az Erdélyi Múzeum-Egyesület volt elnökét, a Debreceni Tudományegyetem díszdoktorát.
A könyv nemzedékek és szakmai műhelyek együttműködésének lehetőségeit példázza. Kérdésfelvetései abból a meggyőződésből születtek, hogy a felismerések kommunikálásának van értelme, hogy a tudományos figyelem, a módszerek bemutatása, az eredmények egymásra épülése és egymáshoz való viszonyítása, megjelenítése ‒ anyanyelvünkön is ‒ létfontosságú.
 
Tartalom /Cuprins/Content

 


Cím: Valószínűségszámítás és statisztika a mérnöki gyakorlatban
Műszaki Tudományos Füzetek 15

Szerző(k): Harangus Katalin, Kakucs András
Műfaj: műszaki tudományok

Ismertető:
Könyvünkben a valószínűségszámítás és a statisztika elemeivel ismerkedhetünk meg. A könyvben bemutatottak elsősorban a mérnöki szakokat hallgató diákok alkalmazásszintű ismereteinek megalapozását segítik elő, de ugyanakkor kiindulási pontot jelenthetnek a mélyebb elméleti fejtegetésekhez is. Az elsődleges cél a témakör alapvető fogalmainak a tisztázása, amelyet az alkalmazásuk szemszögéből és nem annyira a matematikai oldalról közelítünk meg. Eképpen az eseményekkel, a valószínűségekkel, a valószínűség-eloszlásokkal, a sztochasztikus folyamatokkal és a kísérleti adatok feldolgozásával kapcsolatos alapok bemutatását könnyen követhető példákon keresztül illusztráltuk, a szükséges számításokat pedig Excel-alkalmazások segítségével végeztük el.
 DOI: 10.36242/mtf-15
Tartalom
Cuprins
Content
Inhalt
Rezumat
Abstract
Zusammenfassung 
   

Cím: A műfordítás poétikája 
Alcím: Dóczy Lajos kultúraközvetítő szerepe
Erdélyi Tudományos Füzetek 297
 
Szerző(k): Benő Eszter
 
Műfaj: irodalomtörténet
 
Ismertető:
A német és magyar nyelvet „anyanyelveként" használó Dóczi Lajos mindkét közösség nyelvi és szellemi műveltségében jártas. Két nyelv birtokában és két kultúra ismerőjeként sikeresen tölti be az Osztrák-Magyar Monarchia idején a kulturális közvetítő szerepét. Tudatosságára és egyben bátorságára vall, hogy a két, egymással rokon szellemiségű dráma – a Faust és Az ember tragédiája – fordítását vállalja. Korának kétnyelvű fordítói közül senki nem vállalkozik erre a feladatra. A mindkét irányban végrehajtott kulturális közvetítésben elhivatottsága jut kifejezésre: a magyar nemzet számára elérhetővé teszi a világirodalom klasszikus művét, a magyar mű német tolmácsolásával hozzájárul ahhoz, hogy Az ember tragédiája elfoglalja méltó helyét a világirodalomban.

Tartalom
Zusammenfassung
Rezumat

DOI: htps://doi.org/10.36240/etf-297
 
 

A kiadványok, akárcsak a korábbi köteteink, megvásárolhatók az www.eme.ro/kiado honlapon vagy partnerintézményeinknél.