Az alkotó mérnök-tudós. Gyenge Csaba (1940–2021) – bemutatták a Tudósportrék sorozat első számát

Az új sorozat első számának könyvbemutatójára 2024. január 22-én, hétfőn került sor az EME székházában, az EME Műszaki Tudományok Szakosztálya szervezésében.

Az Erdélyi Múzeum-Egyesület új könyvsorozatot indított Tudósportrék címmel, melynek fő célja a tudományos élet meghatározó egyéniségei életművének, munkásságának bemutatása, a tudós életpályák megismertetése, a romániai magyar tudományos élet összefüggéseinek és a szaktudományos örökségnek feltárása. A sorozat első száma 2023-ban jelent meg, szerzője Bitay Enikő: Az alkotó mérnök-tudós. Gyenge Csaba (1940–2021). A könyvbemutató január 22-i időpontja egyébként Gyenge Csaba születésnapja is volt.

Elsőként Biró Annamária felelős kiadó beszélt a kötetről, külön köszönetet mondott azért, hogy a magyar kultúra napján mutatták be ezt a kötetet, hisz az EME kiadó tevékenységének elég nagy százalékát teszik ki a műszaki kiadványok, és  a magyar kultúrához  tartoznak a magyar nyelven megjelent műszaki tárgyú kiadványok is, melyekben a magyar nyelvű tudományosság helyet kap. Üdvözölte az új sorozat, a Tudósportrék indulását.

A kötet részletes ismertetése során Keszeg Vilmos sorozatszerkesztő kiemelte a sorozat jelentőségét, mely a zárt világban, kutatóintézetben dolgozó tudósok munkáját kívánja transzparenssé tenni a nagyvilág számára. Keszeg Vilmos hangsúlyozta, hogy a biográfiák egyidőben fejezik ki a kortársak és az utódok elismerését, mozgósítanak a nemes tettek, az áldozatos erőfeszítések utánzására.

Bitay Enikő, a kötet szerzője ismertette a Tudósportrék sorozat indításának előzményeit. Az elmúlt évek során műszaki nagyjainkkal interjúk készültek, azal a céllal, hogy az ő pályájukról, munkásságukról legyen egy sorozat. Az ötlet később azzal egészült ki, hogy ne csak műszaki szakterületről, hanem más szakterületekről is mutassanak be kiemelkedő tudós egyéniségeket, így született meg a Tudósportrék sorozat. Ennek első kötetéhez a szerző a források áttekintésével végigjárta Gyenge Csaba pályájának szakaszait, állomásait, összegyűjtötte saját és pályatársai emlékeit. Személyes hangvételű megemlékezéssel méltatta Gyenge Csaba szakmai érdemeit, aki műszaki szakíró, akadémikus, a Kolozsvári Műszaki Egyetem professzor emeritusa, az EME volt alelnöke, a Műszaki Szakosztály elnöke, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem professzora, oktató, kutató, iparfejlesztő, több mérnökgeneráció mentora, a műszaki tudományművelés meghatározó alakja volt.

Máté Márton gépészmérnök így emlékezett meg Gyenge Csabáról: igazi kutató és igazi tudós akkor éri el munkájának a csúcsát, ha ezt meg akarja osztani. Gyenge Csaba a tudományosság kedvéért a legapróbb részletekbe menően is képes volt értekezni, beszélgetni. Szakmája csúcsa a fogaskerékgyártás elméleti kutatása volt, mérnökként csak olyasmivel foglalkozott, amit gyakorlatban is lehet alkalmazni. Rengeteg gyártástechnológiai szakkönyve és egyetemi jegyzete jelent meg. Művészi vénája átütött a tudományos munkáin, prezentációin, könyvei illusztrációin. 

Az ismertetések után kötetlen beszélgetésre került sor. Az eseményen jelen volt Gyenge Csaba özvegye, Gyenge T. Éva is.