EME Kiadó Hírlevél 2024.01.10


EME Kiadó Hírlevél 2024.01.10

A hírlevél itt olvasható pdf formátumban EME Kiadó Hírlevél 2024.01.10

Az Erdélyi Múzeum-Egyesület kiadójának legfrissebb kötetei

   

Cím: A kultúraszervező Vikár Béla
 
Szerző(k):Varga P. Ildikó
Műfaj:irodalomtörténet, kultúrtörténet

Ismertető:
Vikár Béla (1859–1945) mintegy hat évtizeden keresztül munkálkodott több területen is. A nagyközönség leginkább népköltészeti alkotások gyűjtőjeként és a finn eposz, a Kalevala fordítójaként ismeri a nevét. Bár az etnográfus és fordító Vikárhoz kötődően még mindig akad kutatásra méltó részlet, az is világosan látszik, hogy a lapszerkesztés és az irodalomszervezés munkásságának legkevésbé ismert és kutatott területei közé tartozik. A legfrissebb, Balázs Géza által 2022-ben publikált kiadvány, a Magyar Nyelvőr nyelvészeti folyóirat történetét tekinti át, és már megmutat valamit a szerkesztő és lobbizó Vikárból.
Jelen kötet is ezt szeretné folytatni, és ily módon eltér az eddigi gyakorlattól: a lapszerkesztő, irodalom- és kultúraszervező Vikárra fókuszál, azon belül is a magyar–finn kulturális kapcsolatokban játszott szerepe kap kiemelt figyelmet.
Tartalom


Cím: Az alkotó mérnök-tudós
Alcím: Gyenge Csaba: (1940-2021)
Tudósportrék 1.

Szerző(k): Bitay Enikő
Műfaj: tudománytörténet

Ismertető: Az Erdélyi Múzeum-Egyesület folyamatosan gondot fordít a tudományos élet meghatározó egyéniségei életpályájára, munkásságára és életművére vonatkozó adatok gyűjtésére, tárolására és feldolgozására. Az Erdélyi digitális adattár Tudóstárat nyitott, ahol a Nagyjaink gyűjteményben kezdtük el a tudósaink hagyatékából származó dokumentumokat, elkészült műveik kéziratait, jegyzékét, valamint a bibliográfiai adatokat gyűjteni. Ebből a kezdeményezésből nőtt ki az a sorozat, amelyet a jelen kötet indít útjára. Reményeink szerint a sorozatban megjelenő kötetek hozzájárulnak a tudós életpályák és -művek megismeréséhez, a romániai magyar tudományos élet összefüggéseinek és a szaktudományos örökség feltárásához.
Gyenge Csaba (1940–2021) gépészmérnök, műszaki szakíró, akadémikus, a Magyar Tudományos Akadémia külső tagja, a Kolozsvári Műszaki Egyetem professor emeritusa, az Erdélyi Múzeum-Egyesület volt alelnöke, illetve a Műszaki Tudományok Szakosztályának egykori elnöke, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem professzora. Oktató, kutató, iparfejlesztő, doktorátusvezető, több mérnökgeneráció mentora, a műszaki tudományművelés meghatározója.
Az Erdélyi Múzeum-Egyesület kapcsolathálójának szervezője és ápolója, tudományszervező vezető egyénisége volt. Alkotó mérnök-tudós.

 
 

https://www.eme.ro/upload/publications/1052/wrapper.jpg

Cím: Bezártságélmény és alkotói szabadság
Alcím: Jancsó Elemér irodalomtörténész munkássága 1944-ig

Szerző(k): Molnár Ildikó
Műfaj: irodalomtörténet
 
Ismertető:
A könyv megírása során Molnár Ildikó arra vállalkozott, hogy kritikai pályaképet nyújtson Jancsó Elemér erdélyi irodalomtörténész (1905-1971) sokoldalú munkásságáról. Az itt feldolgozott anyag nagy idősávot fog át: egyaránt figyelemmel kíséri a magyar irodalomnak mind az 1918 előtti, mind az 1918 utáni intézménytörténetét. Mindkettőt az erdélyi tudományosság szemszögéből. Jancsó Elemér ugyanis az előbbi korszak kutatója, az utóbbinak pedig cselekvő részese volt. A kiegyezés utáni szellemi építkezések pedig eszméltetőleg hatottak az 1918 utáni önszerveződési folyamatokra is.
Tartalom

wrapper.jpg (255×357)

Cím: Acta Materialia Transylvanica 6. évf. 2023. 2  
Alcím: Anyagtudományi Közlemények

Szerkesztő(k): Bitay Enikő (főszerk.)

Ismertető:
Az Acta Materialia Transylvanica. Anyagtudományi Közlemények az Erdélyi Múzeum-Egyesület (EME) Műszaki Tudományok Szakosztályának folyóirata, amely az anyagtudományok területéről közöl tudományos közleményeket: szakcikkeket, összefoglalókat (szemléket), tanulmányokat. A folyóirat célja összképet adni kiemelten a Kárpát-medencei kutatási irányokról, tudományos eredményeiről, s ezt széles körben terjeszteni is.
A folyóirat az EME felvállalt céljaihoz híven a magyar szaknyelv ápolását is támogatja, így a nyomtatott folyóirat magyar nyelven jelenik meg, mely az Erdélyi digitális adattárban elérhető (https://eda.eme.ro/handle/10598/30356)
A széles körű nemzetközi terjesztés érdekében a folyóirat teljes angol nyelvű változatát is közzétesszük , mely itt lesz elérhető: https://www.eme.ro/publication/acta-mat/mat-main.htm
DOI: 10.33923/amt-2023-02

Tartalom


A folyóirat honlapja: https://www.eme.ro/publication-hu/acta-mat/mat-main.htm


 

A kiadványok, akárcsak a korábbi köteteink, megvásárolhatók az www.eme.ro/kiado honlapon vagy partnerintézményeinknél.