Kollár László Péter akadémikust, az MTA főtitkárát Gr. Mikó Imre-emléklappal tüntették ki

Az Erdélyi Múzeum-Egyesület 

Kollár László Péter részére Gr. Mikó Imre-emléklapot 

adományozott az EME folyamatos működéséhez és az erdélyi magyar tudományműveléshez nyújtott támogatása elismeréséül.

Az Erdélyi Múzeum-Egyesület elnöksége 2005-ben, az Egyesület alapítója, gr. Mikó Imre születésének 200. évfordulója alkalmából Emléklapot alapított az Egyesület újjászervezésében és folyamatos működtetésében kiemelkedő munkát végzett tagjai és pártolói számára.

A díjat 2023. november 17-én, nyújtotta át Bitay Enikő, az EME elnöke  A Magyar Tudomány Napja Erdélyben 22. fórumának megnyitóján.

KOLLÁR LÁSZLÓ PÉTER mérnök, akadémikus, a Magyar Tudományos Akadémia főtitkára, a Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Karának egyetemi tanára. Tizenegy évet töltött el az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok (OTKA) vezetésében, az OTKA elnökeként részt vett az európai és a magyar tudománypolitika alakításában. Összesen csaknem öt évig dolgozott kutatóként és oktatóként az Egyesült Államok egyik kiváló egyetemén, a Stanfordon. Kiemelkedő a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen oktatói és kutatói, valamint a Doktori Iskola elnökeként, a Szakmai Habilitációs Bizottság elnökeként és rektorhelyettesként végzett tevékenysége. 2010-2012 között a European Society for Composite Materials elnöki tisztét töltötte be. 1998 óta vesz részt az MTA köztestületének munkájában, három éven át közgyűlési képviselőként, ezt követően levelező, majd 2007-től rendes tagként. A Magyar Tudományos Akadémia Elnökségének tagja, 2017-2020 között a Műszaki Tudományok Osztályának elnöki tisztét töltötte be. Képviseli a Magyar Tudományos Akadémiát a Science Europe szervezetében, az Európai Akadémia tagja. Tudományszervezői tevékenységéért 2008-ban Ipolyi Arnold díjat, tudományos tevékenységéért 2015-ben Széchenyi-díjat, 2021-ben József nádor emlékérmet kapott. Kutatási területe a tartószerkezetek, a műanyag-szerkezetek, ezek mechanikája és a kompozitok. Szívügyének tekinti a kutatás, a tudomány magas szintű művelésén túl a tudás átadását, az élvonalbeli oktatói- és tudománypolitikai tevékenységet és az összmagyar tudományosság képviseletét a nemzetközi színtéren, ahogyan a tudomány népszerűsítését is. Vallja, hogy a tudós nem vonulhat el elefántcsont-tornyába, hanem kutatási eredményeit, elképzeléseit a társadalomnak is meg kell mutatnia.

Köszönjük, hogy vállalja és támogatja az EME tudományszervezéssel kapcsolatos szándékait, részt vesz az EME szakmai életében, biztosítja a Magyar Tudományos Akadémia és az Erdélyi Múzeum-Egyesület közötti együttműködést.

Gratulálunk!