XXIX. Fiatal Műszakiak Tudományos Ülésszaka – felhívás

A XXIX. Fiatal Műszakiak Tudományos Ülésszakára 2024. március 21–22. között kerül sor Kolozsváron, az EME Műszaki Tudományok Szakosztálya, a Sapientia EMTE Marosvásárhelyi Kara és az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kara közös szervezésében. 
A múlt évi FMTÜ beszámolója itt érhető el.A RENDEZVÉNY CÉLJA
Amint az előző huszonnyolc ülésszakon bebizonyosodott, az FMTÜ meghatározó mértékben járul hozzá a Kárpát-medencei magyar műszaki értelmiség kapcsolattartásához, a magyar szaknyelv ápolásához, műveléséhez, a kutatói munka ösztönzéséhez, a tudományos eredmények ismertetéséhez, terjesztéséhez.

PUBLIKÁCIÓS LEHETŐSÉGEK
A tudományos bizottság által közlésre elfogadott, lektorált tanulmányokat két nyelven jelentetjük meg: magyar nyelven a Műszaki Tudományos Közlemények sorozatkötet 21. számában (2024), nyomtatott és online változatban (https://www.eme.ro/publication-hu/mtk/mtk-main.htm), illetve angol nyelvű fordításukat online felületen: https://www.eme.ro/publication/mtk/mtk-main.htm.
Az anyagtudomány szakterületéről beérkező tanulmányok, a tudományos bizottság javaslatának megfelelően, a szükséges kiegészítések után szintén két nyelven jelennek meg az Acta Materialia Transylvanica folyóirat 7. évfolyama (2024) számaiban, magyar nyelven, nyomtatott és online változatban: https://www.eme.ro/publication-hu/acta-mat/mat-main.htm, illetve ezek angol nyelvű fordítása, online felületen: https://eme.ro/publication/acta-mat/mat-main.htm.
Mint ismeretes, a válogatott, színvonalas tanulmányok közlésére, terjesztésére külön figyelmet fordítunk, ezeket az Erdélyi Digitális Adatattárban (EDA-ban) is elhelyezzük. Az MTK itt érhető el: https://eda.eme.ro/handle/10598/28082, az AMT itt: https://eda.eme.ro/handle/10598/30356.

Mint ismeretes, gondoskodunk arról, hogy minden EME-s publikáció bekerüljön az MTMT-be is, a szerzők hozzárendelésével. Ehhez kérjük segítségüket, az MTMT szerzőazonosító kódjuk feltüntetésével a jelentkezési űrlapban. Ugyanakkor jelezzük, hogy mindkét kiadvány lektorált folyóiratként van jegyezve az MTMT-ben.

A RENDEZVÉNY SZAKTERÜLETEI:
Az elfogadott dolgozatokat a következő szekciókban mutatjuk be: anyagtudomány, építészet, gépészet, informatikai alkalmazások, biztonságtudomány, környezetvédelem, villamosságtan, technikatörténet.
A benevezett dolgozatok témájának függvényében újabb szekciókat is létesítünk.

FONTOS HATÁRIDŐK:
Bejelentkezési határidő: 2024. február 25.
A lektorált dolgozatok elküldésének határideje: 2024. március 10.

BEJELENTKEZÉS / BŐVEBB INFORMÁCIÓ: Megtalálható a konferencia honlapján: http://www.eme.ro/fmtu/