MTNE 2023 - Maros megye és Marosvásárhely történetéből

Időpont
-
Helyszín(ek)
Marosvásárhely

Marosvásárhelyi Fiókegyesület
Maros megye és Marosvásárhely történetéből
Helyszín: Teleki Téka, olvasóterem, Marosvásárhely, Bolyai u. 17 sz.
Időpont: 2023. november 25., 10.00 óra


Szervezők:
Erdélyi Múzeum-Egyesület, Marosvásárhelyi Fiókegyesület
Borsos Tamás Egyesület
Teleki Téka Alapítvány

1000 •   Megnyitó: Simon Zsolt, az EME Marosvásárhelyi Fiókegyesületének titkára; László Lóránt, a Borsos Tamás Egyesület elnöke; Bányai Réka (Teleki Téka Alapítvány)

1015 •   Kimpián Annamária (TelekiBolyai Könyvtár, Marosvásárhely, könyvtáros):
A marosvásárhelyi Schola particula könyvtára (1557–1718). Rekonstrukciós kísérlet

1035 •   György Árpád Botond (BBTE Történelem és Filozófia Kar, Magyar Történeti Intézet, Kolozsvár, tanársegéd): Adatok Marosvásárhely 17. századi városgazdálkodásáról 

1055 •   Balogh Judit (Eszterházy Károly Egyetem, Eger, professzor): Marosszék elitje és annak sajátosságai, működése, kapcsolatrendszerei Apafi Mihály fejedelemsége idején

1115 •   Hozzászólások, vita

1125 •  Szünet

1140 •   Berekméri Árpád Róbert (Erdélyi Református Egyházkerület marosvásárhelyi fióklevéltára, levéltáros): A Marosszéki Traktus fő- (inspektor) és vicekurátorai a 18. században
 
1200 •   Lázok Klára (TelekiBolyai Könyvtár, Marosvásárhely, könyvtáros): Tankönyvek iktári Bethlen Zsuzsanna könyvtárában – funkcionalitás és/vagy bibliofília
1220 •   Tőtös Áron (Körösvidéki Múzeum, Nagyvárad, történész): Marosvásárhely társadalma 1869-ben
1240    Hozzászólások, vita

1250 •  Szünet

1305 Nagy Zsolt (MTA Lendület Etnoökológia Kutatócsoport – HUN-REN BTK NTI, Budapest, néprajzkutató): Marosvásárhely városi főkertésze, Koha Róbert (1878–1942)

1325 Nemes Szilárd Attila (BBTE Népességtudomány és Kisebbségtörténet Doktori Iskola, Kolozsvár, doktorandusz): Dr. Antalffy Endre pályaképe
1345 Tóth Mária Orsolya (BBTE Hungarológiai Tudományok Doktori Iskola, Kolozsvár, doktorandusz): Az erdélyrészi állami telepítések. A marosludasi hozzátelepítés (1903–1905)

1405 Hozzászólások, vita

1415 • Ebédszünet
1500 •   Arapovics Mária (Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Kar, Budapest, egyetemi docens): A marosvásárhelyi Bethlen Gábor szabadkőműves páholy története

1520 Fodor János (BBTE Történelem és Filozófia Kar, Magyar Történeti Intézet, Kolozsvár, egyetemi adjunktus): Egy amerikai út tanulságai: Dr. Bernády György 1911-es körútja az Amerikai Egyesült Államokban 

1540 Bartos-Elekes Imre (BBTE Történelem Kar, Kolozsvár, doktorandusz): Turnowsky Sándor és a páneurópai mozgalom a két világháború közötti Romániában (1926–1929)

1600 Sebestyén-Spielmann Mihály (történész, nyugalmazott főkönyvtáros, Marosvásárhely): Adalék a mikházi ferences kolostor 20. századi történetéhez

1620 Hozzászólások, vita

1635 • Szünet

1650   Veres Emese (Barcasági Csángó Alapítvány, Négyfalu, néprajzkutató): A marosvásárhelyi evangélikus egyházközség kiválása az országos szász egyházból
1710•    Sárándi Tamás (Maros Megyei Múzeum, Marosvásárhely, történész): Kinek a közigazgatása? Adalékok Marosvásárhely ’kis magyar világbeli’ közigazgatás-történetéhez
1730 •   Simon Zsolt („Gheorghe Şincai” Társadalom- és Bölcsészettudományi Kutatóintézet, Marosvásárhely, tudományos főmunkatárs): Tonk Sándor történészi munkássága 1989 előtt

1750 •   Hozzászólások, vita
 
1810 •   Zárszó