MTNE 2023 - Történelem szekció

Időpont
-
Helyszín(ek)
EME székház, előadóterem
Szervező(k)
Erdélyi Múzeum-Egyesület Jakó Zsigmond Kutatóintézete és I. Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudomány Szakosztálya Kolozsvári Akadémiai Bizottság Történettudományi Szakbizottsága
Programfelelős
Pakó László
Kontakt e-mail
titkarsag@eme.ro

A Magyar Tudomány Napja Erdélyben – 2023
Történelem szekció


Helyszín: EME-székház, Kolozsvár, Jókai/Napoca u. 2–4. sz.
Időpont: 2023. november 18., 9.00 óra

Szervezők:
Erdélyi Múzeum-Egyesület Jakó Zsigmond Kutatóintézete
EME Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudomány Szakosztálya
Kolozsvári Akadémiai Bizottság Történettudományi Szakbizottsága


9.00 Regisztráció
9.20 Köszöntés:
Bogdándi Zsolt (Erdélyi Múzeum-Egyesület, Jakó Zsigmond Kutatóintézet, igazgató)
Pál Judit (Kolozsvári Akadémiai Bizottság, Történettudományi Szakbizottság, elnök)

Elnök: Pál Judit (KAB):
Az erdélyi parasztság a jobbágyfelszabadítástól a 20. századig. Megemlékezés a jobbágyfelszabadítás 175. évfordulójára
9.30 Egyed Ákos (EME, Kolozsvár): A jobbágyfelszabadítás és következményei Erdélyben
9.50 Fónagy Zoltán (Eötvös Loránd Tudományegyetem; HUN-REN BTK Történettudományi Intézet, Budapest): „Örültünk végtelenül, hogy most már nem robotolunk, se dézsmát nem adunk”. A jobbágyfelszabadítás mint személyes tapasztalat
10.10 Péntek János (KAB, Kolozsvár): Az erdélyi nyelvi folyamatok és a rendiség Kalotaszeg példáján
10.30 Nagy Botond (Román Nemzeti Levéltár Kovászna Megyei Levéltára, Sepsiszentgyörgy): A rendiség túlélése a polgári korszak községi háztartásaiban (példák Csíkból és Háromszékről)
10.50 Szabó Árpád Töhötöm (Babeș–Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár): A parasztság átalakulása Erdélyben a 20. század második felében és a 21. század elején
11.10 Hozzászólások, szünet

Elnök: W. Kovács András (EME JZSKI, Kolozsvár)
11.40 Hegyi Géza (EME JZSKI, Kolozsvár): A tized ideológiája Magyarországon
12.00 Kovács Mihai (BBTE TRANS.SCRIPT Kutatóközpont, Kolozsvár): Az erdélyi püspökök hadereje a Mátyás- és Jagelló-korban
12.20 Pakó László (EME JZSKI, Kolozsvár): Egy prókátori életút a 16. század végi Erdélyben
12.40 Hozzászólások
 
13.00 Ebéd

Elnök: Bogdándi Zsolt (EME JZSKI, Kolozsvár)
14.30 Tusor Péter (Fraknói Vilmos Római Történeti Kutatócsoport; Moravcsik Gyula Intézet; Pázmány Péter Katolikus Egyetem): A vatikáni magyar történeti kutatások és Erdély
14.50 Fedeles Tamás (HUN-REN-PPKE-PTE Fraknói Vilmos Római Történeti Kutatócsoport, Pécsi Tudományegyetem): Erdélyi klerikusok szentelése a Római Kúriában (1426–1523)
15.10 Kanász Viktor (HUN-REN-PPKE-PTE Fraknói Vilmos Római Történeti Kutatócsoport; Magyarságkutató Intézet): Erdély és a szentszéki diplomácia a 16. század közepén
15.30 Kruppa Tamás (HUN-REN-PPKE-PTE Fraknói Vilmos Római Történeti Kutatócsoport; Szegedi Tudományegyetem): Az Erdélyi Fejedelemség a tizenötéves háborúban
15.50 Hozzászólások, szünet

Elnök: Gálfi Emőke (EME JZSKI, Kolozsvár)
16.20 Gudor Botond (BBTE Református Tanárképző és Zeneművészeti Fakultás, Kolozsvár): Az alvinci habán telep
16.40 Gordán Edina (Bethlen Gábor Dokumentációs Könyvtár, Nagyenyed): Kótsis János nagyenyedi esperes album amicoruma
17.00 Papp Kinga (EME JZSKI, Kolozsvár): Kézirat és nyomtatás határán. Wesselényi Kata imanaplói
17.20 Kovács Mária (Központi Egyetemi Könyvtár, Kolozsvár): Bod Péter könyvei a kolozsvári Egyetemi Könyvtár régikönyv-gyűjteményében
17.40 Hozzászólások

18.00 Debüt-díj átadása
18.30 Könyvbemutató: Certamen X. Előadások a Magyar Tudomány Napján az Erdélyi Múzeum-Egyesület I. Szakosztályában.

 

 

 

 

 

Eseménybeszámoló

Magyar Tudomány Napja Erdélyben, 2023

Történelem szekció

Beszámoló

 

A Magyar Tudomány Napja Erdélyben rendezvénysorozat történelem szekciójára az Erdélyi Múzeum-Egyesület Jakó Zsigmond Kutatóintézete és I. szakosztálya, illetve a Kolozsvári Akadémiai Bizottság Történelmi Szakbizottsága közös szervezésében került sor. Tizenhat előadásra került, melyek négy tematikus tömb köré formálódtak. Az első a jobbágyfelszabadítás 175. évfordulójára emlékezve az erdélyi parasztságnak a jobbágyfelszabadítástól a jelenkorig húzódó történetéből villantott fel képeket. Az előadók értekeztek az erdélyi jobbágyfelszabadításról és következményeiről, a jobbágyfelszabadításról mint személyes tapasztalatról, az erdélyi nyelvi folyamatok és a rendiség kapcsolatának kalotaszegi példáiról, a rendiségnek a polgári korszak csíki és háromszéki községi háztartásaiban való túlélési formáiról, illetve az erdélyi parasztság 20–21. századi átalakulási folyamatairól. A második tömb két előadása a középkori Erdély egyház- és hadtörténetéhez (a tized ideológiája; az erdélyi püspökök hadereje) kapcsolódott, a harmadik pedig egy 16. század végi erdélyi prókátori életút elemzésével hozott új adatokat az erdélyi kora újkori jogtudó értelmiség kérdésének vizsgálatához. Minthogy a történelem szekción belül immár hagyománnyá vált, hogy minden évben egy-egy kutatóműhely mutatja be kutatásait, ezúttal a Fraknói Vilmos Római Történeti Kutatócsoport négy munkatársa volt vendégünk. A kutatócsoport egyháztörténeti vizsgálatai meghatározóan politika-, diplomácia-, művelődés- és intézménytörténeti jellegűek. Kiemelt feladata a pozitivizmus kora óta erősen elhanyagolt szisztematikus forráskiadás és feldolgozás, melynek elsődleges színteréül a vatikáni gyűjtemények szolgálnak. Mostani előadásaikban a vatikáni magyar történeti kutatások és Erdély kapcsolatáról, erdélyi klerikusok római kúriai szenteléséről (1426–1523), Erdély és a szentszéki diplomácia 16. századi kapcsolatáról, illetve az Erdélyi Fejedelemség szerepéről a tizenötéves háborúban értekeztek. Az utolsó tömb előadásai Erdély kora újkori és újkori művelődéstörténetéhez kapcsolódtak. Szó volt az alvinci habán telep történetéről, Kótsis János nagyenyedi esperes album amicorumáról, Wesselényi Kata imanaplóiról és Bod Péter könyvgyűjteményének a kolozsvári Egyetemi Könyvtár gyűjteményében előkerült példányairól is.

Az előadásokat követően az EME I. Szakosztályának mindkét szekcióját egyesítve került sor a Debüt-díj átadására, illetve a szakosztály tudomány napi előadásait közzétevő Certamen évkönyv tizedik kötetének a bemutatójára.

A szekció munkálatait végig érdeklődés követte, és ami örvendetes volt a szervezők számára, hogy a hallgatóság soraiban nemcsak történetkutatók vagy művelt érdeklődők vettek részt, hanem szép számban voltak jelen az egyetemi diákság képviselői is, akik, reményeink szerint, a közeljövőben a történeti kutatásokba is cselekvően bekapcsolódhatnak.

Az eseményekről fotóriportok is készültek:

https://photos.app.goo.gl/WFm7vtvYMNuWrzet9

https://photos.app.goo.gl/jm8xKBccFeaJPtK18