MTNE 2004 - A hazai tudományos műhelyek jövőképe

Időpont
Helyszín(ek)
Protestáns Teológiai Intézet díszterme, Kolozsvár, Bocskai/A. Iancu tér 13. sz.

Az Erdélyi Múzeum-Egyesület és a Magyar Tudományos Akadémia „Magyar Tudományosság Külföldön” Elnöki Bizottsága


A Magyar Tudomány Napja Erdélyben 3. fóruma

Kolozsvár, 2004. november 19–20.

Helyszín: a Protestáns Teológiai Intézet díszterme, Kolozsvár, Bocskay/A. Iancu tér 13


A Fórum központi témája: A hazai tudományos műhelyek jövőképe

Fővédnök Vizi E. Szilveszter az MTA elnöke

9.00 Megnyitó
9.15 Vizi E. Szilveszter az MTA elnökének beszéde
9.45 Köszöntések
10.15 Berényi Dénes az MTA Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottságának elnöke: A határon túli magyar tudományosság intézményesítése
10.30 Tarnóczy Mariann az MTA Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottságának irodavezetője: A kárpát-medencei magyar tudományos műhelyek felmérése
10.45 Egyed Ákos az EME elnöke: Az Erdélyi Múzeum-Egyesület Intézeti tervei
Kávészünet

11.20 Díjátadás. A díjakat átadja Vizi E. Szilveszter
11.30 Nagy László a Babes-Bolyai Tudományegyetem prorektora: Tudományos kutatás a Babes-Bolyai Tudományegyetemen
11.45 Brassai Zoltán a Sapientia EMTE Kutatási Programok Intézetének vezetője: Az EMTE pályaztatási tervei a tudományos kutatásért
12.00 Geréb Zsolt a Partiumi Magyar Keresztény Egyetem rektora: Tudományos műhelyek a Partiumi Keresztény Egyetemen
12.15 Köllő Gábor, az Erdélyi Magyar Műszaki Társaság elnöke: Az EMT jelenlegi helyzete és jövője
12.30 Péntek János a Szabó T. Attila Nyelvészeti Intézet igazgatója: Kissebségi nyelvhasználat és nyelvi tervezés.
12.45 Somai József a Romániai Magyar Közgazdász Társaság elnöke: Prioritások aRMKT tudományos tevékenységében

14.00 Pozsony Ferenc a Kriza János Néprajzi Társaság elnöke: Egy néprajzi háttérintézmény helye és lehetőségei
14.15 Molnár Szabolcs a Bukaresti Tudományegyetem Hungarológiai Tanszék vezetője: Hungarológiai műhelygyakorlatok Bukarestben
14.30-14.45 14.30 Sebestyén Spielmann Mihály a Teleki Téka igazgatója: A teleki Téka helye a romániai magyar tudományosságban
14.45 Bodó Barna a temesvári Kisebbségi Szórványkutató Csoport vezetője:

15.00 Selinger Sándor a Gábor Dénes Alapítvány elnöke: Informatika oktatása távoktatásos módszerrel a Gábor Dénes Főiskolán
(Levezető elnök Egyed Ákos)
Szünet
16.00 „Tudományok párbeszéde” Kerekasztal (Levezető elnök Berényi Dénes)
Felkért hozzászólók: Bajusz István, Bitay Enikő, Demeter László,Dukrét Géza, Egyed Emese, Gyarmati Zsolt, Hermann Gusztáv, Jancsó Árpád, János Szatmári Szabolcs, Keszeg Vilmos, Kolumbán József, Kovács Dezső, Mandula Tibor, Markó Bálint, Mócsy Ildikó, Nagy-Tóth Ferenc, Pál-Antal Sándor, Péntek János, Szász Alpár, Széman Péter, Tonk Márton, Veres Valér

Vacsora a Protestáns Teológiai Intézet éttermében


19.00 Beszélgetés az EME központi székházában

 

------------------

Az EME szakosztályainak tudományos ülésszaka
2004. november 20-án, szombaton 9.30.
  

I. Bölcsészet-Nyelv és Történettudományi Szakosztály
Az előadások helye: az EME központi székháza, Jókai/Napoca u. 2-4
 
II. Természettudományi Szakosztály
Az előadások helye: Apáczai Csere János Elméleti Gimnázium, Király/I.C. Bratianu u. 26 (nagy előadóterem)
 
III. Orvosi és Gyógyszerészeti Szakosztály

Marosvásárhely
 
IV. Jog- Közgazdaság- és Társadalomtudományi Szakosztály
Az előadások helye: Apáczai Csere János Elméleti Gimnázium, Király/I.C. Bratianu u. 26 (II. emeleti fizikum)

V. Műszaki Tudományok Szakosztálya
Az előadások helye: Sapientia EMTE központi épülete, Mátyás király u- 4. sz. (kis előadóterem)
 
VI. Matematikai és Informatikai Szakosztály
Az előadások helye az EME központi székháza (előadóterem), 2004. november 12-13

 

Támogatók:
Magyar Tudományos Akadémia „Magyar Tudományosság Külföldön” Elnöki Bizottsága
Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma
Communitas Alapítvány