ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET
ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET
ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET - Gróf Mikó Imre Villa ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET - Gróf Mikó Imre Villa
ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET
Navigáció


 

  A Magyar Tudomány Napja Erdélyben 15. fórum
Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi Szakosztály
Nyelvészet, irodalom, néprajz, színháztudomány szekció
Kérdéssorozatok, kutatónemzedékek

Helyszín: Sapientia EMTE - Bocskay-ház, A2-es terem (földszint)
Időpont: 2016. november 26

9.00 Köszöntés, bevezető szavak
 
9.30–10.30 Nyelvészet. Elnök: Tapodi Zsuzsa
Benő Attila (BBTE, Kolozsvár): Fordítási hiedelmek
T. Szabó Csilla (EME, Kolozsvár): Újvári Anna népi költő írásszokásai és nyelvhasználata
Egyed Emese (BBTE, Kolozsvár) A Halotti beszéd és könyörgés episztoláris népszerűsítése
 
10.50–11.30 Néprajz. Elnök: T. Szabó Csilla
Nyisztor Tinka (Pusztina): A moldvai csángók étkezési kultúrájáról
Balázs Lajos (Sapientia, EMTE, Csíkszereda): Miért meszelték, vakolták le a gelencei templom freskóit? – Avagy az emberi magzat intrauterin fejlődési rendellenessége és az anya által látott rút hatásának néprajzi összefüggései
 
12.50–14.00 Színház-, zenetudomány. Elnök: Egyed Emese
Tar Gabriella Nóra (BBTE, Kolozsvár): "Temesvár 300" – Kéziratos dráma Temesvár 1716-os felszabadításáról
Sófalvi Emese doktorandusz (ELTE, Budapest): Ruzitska György – egy kolozsvári "zenetanító" portréja
Bartha Katalin Ágnes (Debreceni Tudományegyetem): Otthonteremtés a színészek körében a 19. század utolsó harmadában
 
16.00–17.30 Irodalom. Elnök: Bartha Katalin Ágnes
Pap Levente (Sapientia EMTE, Csíkszereda): A szag mint szónoki eszköz Cicero invektívájában
Demeter Volkán Júlia doktorandusz (BBTE, Kolozsvár): Szatmárnémeti Mihály: Száz halotti centúria
Tapodi Zsuzsa (Sapientia EMTE, Csíkszereda): A múlt nyomában  ̶ a történelmi regény változásai
Borgos Anna (ELTE, Budapest): Pszichoanalitikus énirodalmak, irodalmi önanalízisek
Varga P. Ildikó (BBTE, Kolozsvár): Eltűnt levelek nyomában
 
17.40–19.00 Irodalom.Elnök: Varga P. Ildikó
Kereskényi Sándor doktorandusz (BBTE, Kolozsvár): Ady Endre és a magyar modernitás
Molnár Ildikó doktorandusz (PPKE, Budapest): Jancsó Elemér Babits-olvasata
Szegedi Éva doktorandusz (BBTE, Kolozsvár): Könyvkötők és könyvkereskedők a 19. századi Kolozsváron
Csata Adél doktorandusz (BBTE, Kolozsvár): A felvilágosodás korának komparatista filológus kutatója: Engel Károly
19.00 Zárszó
info@eme.ro