ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET
ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET
ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET - Gróf Mikó Imre Villa ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET - Gróf Mikó Imre Villa
ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET
Navigáció


 
Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi Szakosztály
Nyelvészet, irodalom, néprajz  szekció
 
Az előadások helyszíne: EME-székház, Kolozsvár, Jókai/Napoca u. 2–4. sz.
Időpont: 2012. november 24., 9.00 óra
 
 
9.00  A szakosztályi tanácskozást köszönti: dr. SIPOS Gábor, az EME elnöke
 
Elnök: dr. EGYED Emese
9.10     dr. ORBÁN Gyöngyi: Isten a tanú. Németh László és Jacques Derrida tanúságtételei az értelmiség hivatásáról
10.00     dr. NAGY Zoltán: Esztétikum és hitszemlélet Makkai Sándor művészetfelfogásában
10.20   dr. CSEKE Péter: A tiszta gondolat, tiszta stílus szerelmese, Szabó Zoltán értékszemlélete
10.40   vita
11.00   szünet

Elnök: dr. CSEKE Péter
11.20   dr. SZIKSZAI Mária: Vallásos élet egy szatmári sváb faluban
11.40   dr. BALÁZS Lajos: Nemi kultúra és nemi erkölcs a paraszti társadalomban
12.30   vita
 
*
 
Elnök: dr. BIRÓ Annamária
14.30   ANDRÁS Zselyke: Szabó T. Attila nyelvészeti munkái a két világháború közti Erdélyi Múzeumban
14.50   KATONA Hajnal Tünde: Nyelvi jogok Romániában – ahogyan ezt falun látják
15.10   vita
 
Elnök: dr. BARTHA Katalin Ágnes
15.30   NAGY Emőke: Szent Anna kultuszának jegyei a Teleki-, Kazinczy- és Érdy-kódex alapján
15.50   dr. PAPP Kinga: „Maradok igaz társad míg él” Kálnoki Sámuel és Lázár Erzsébet levelezése
16.10   CSIKÓS Júlia: Ráday Eszter könyvtára
16.30   vita
 
Elnök: TŐKÉS Orsolya
16.50   dr. BIRÓ Annamária: Identitáselemek egy 19. századi életpályában
17.10   dr. BARTHA Katalin Ágnes: Neoabszolutizmus és színházi kultúra (Cenzúra, színpadi dramaturgia és Shylock-alakítás)
17.30   Vita
17.50   A Román Akadémia kiadásában megjelent Magyar-román szótárt (I-II, 2010, 2011, főszerk.: Kelemen Béla†, Szász Lőrinc ) dr. Benő Attila mutatja be.


18.10 Zárszó : dr. EGYED Emese szakosztályi elnök
info@eme.ro