ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET
ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET
ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET - Gróf Mikó Imre Villa ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET - Gróf Mikó Imre Villa
ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET
Navigáció


A Magyar Tudomány Napja Erdélyben 13. fórum
Jog-, Közgazdaság- és Társadalomtudományi Szakosztály
 
II. JOGTUDOMÁNYI SZEKCIÓ
Somló Bódog, Moór Gyula és Horváth Barna jogfilozófiájának aktualitása
Magyar Jogfilozófusok Kolozsvári Tanácskozása
 
Szervezők:
EME, Jog-, Közgazdaság- és Társadalomtudományi Szakosztály,
Sapientia EMTE, Jogtudományi Intézet
 
Helyszín: Sapientia EMTE Jogtudományi Intézet, Kolozsvár, Tordai út 4. sz.
Időpont: 2015. november 6–7., 8.30 óra.

 

PÉNTEK, 2015. november 6.

08:30-09:00 – regisztráció

09:00-09:30 – hivatalos megnyitó

 

 • dr. Tonk Márton egyetemi tanár, dékán, Sapientia EMTE Kolozsvári Kar
 • dr. Szabadfalvi József egyetemi tanár, dékán, Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar
 • dr. Veress Emőd egyetemi docens, tanszékvezető, Sapientia EMTE Kolozsvári Kar – Jogtudományi Tanszék

 

09:30-12:00 – I. témakör

 

 • dr. Szabadfalvi József, egyetemi tanár, Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar: A kolozsvári egyetem szerepe a magyar jogbölcseleti gondolkodás megújításában
 • dr. Ungvári-Zrinyi Imre, egyetemi docens, BBTE Történelem és Filozófia Kar: Jogelmélet és jogfilozófia

 

kávészünet

 • dr. Varga Csaba, egyetemi tanár, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar: A jogtudomány természetéről
 • dr. Veress Károly, egyetemi tanár, BBTE Történelem és Filozófia Kar: Az applikáció mint jogképzés

 

12:00-14:00 – ebéd

14:00-16:00 – II. témakör

 

 • dr. Nagy Endre, egyetemi tanár. ELTE Állam- és Jogtudományi Kar: Horváth Barna sorsfordulata (Egy szerelmi találkozás és sorsfordító elméleti-gyakorlati következményei)
 • dr. Cs. Kiss Lajos, egyetemi tanár, ELTE Állam- és Jogtudományi Kar: Horváth Barna viszonya John Austinhoz, az imperatív jogelmélet kritikája
 • dr. Zsidai Ágnes, egyetemi docens, ELTE Állam- és Jogtudományi Kar: A szociológus Horváth Barna
 • dr. Szigeti Péter, egyetemi tanár, Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar: Horváth Barna dialektikus neokantianizmusa - Módszerdualizmus: lételmélet és jogászi gondolkodásmód viszonya

 

16:00-16:30 – kávészünet

16:30-18:30 – III. témakör

 

 • dr. Révész Béla: egyetemi docens, Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar: Két Horváth Barna tanítvány kapcsolata: Bibó István és Szabó József
 • dr. Demeter Attila, egyetemi docens, BBTE Történelem és Filozófia Kar: Balogh Artúr és a kisebbségi jogok liberális igazolása
 • dr. Forró Enikő, egyetemi adjunktus, Partiumi Keresztény Egyetem: Az emberi jogok és a szinoptikus jogszemlélet
 • dr. Varga Attila, egyetemi docens, Sapientia EMTE Kolozsvári Kar, Jogtudományi Tanszék: Értékek és értékelések a (alkotmány-) jogban, Moór Gyula jogi értéktanának mai lehetséges hatásai

 

19:00 – állófogadás; kulturális program

SZOMBAT, 2015. november 7.

09:00-11:00 – IV. témakör

 

 • dr. Szabó Miklós, egyetemi tanár, Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar: Somló Bódog színeváltozása
 • dr. Ződi Zsolt, egyetemi docens, Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar: Az ígérő jog koncepciója és jelentősége Somló Bódog Juristische Grundlehre-jében
 • dr. Takács Péter, egyetemi tanár, Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar: Somló Bódog államelmelmélete
 • dr. Egyed Péter¸ egyetemi tanár, BBTE Történelem és Filozófia Kar: Somló Bódog jogfilozófiájának meghatározó filozófiai elemei

12:00 – Somló Bódog emlékhely állítás a Házsongárdi temetőben

info@eme.ro