ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET
ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET
ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET - Gróf Mikó Imre Villa ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET - Gróf Mikó Imre Villa
ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET
Navigáció


A Magyar Tudomány Napja Erdélyben 13. fórum

I. Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi Szakosztály


 
I. NYELVÉSZET, IRODALOM, NÉPRAJZ SZEKCIÓ
 
Szervezők:
EME Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi Szakosztály
Bolyai Társaság
 
Helyszín: EME-székház, Kolozsvár, Jókai/Napoca u. 2–4. sz.
Időpont: 2014. november 22., 9.00 óra
 
8.30 Regisztráció, köszöntés
 
I. Elnök: Tapodi Zsuzsa
9.00 Balázs Lajos (EMTE Csíkszereda): Emlékezés és felejtés dialektikájának néprajza: Csíkszentdomokos századok óta tartó „kibékülése Rómával
9.20 Pozsony Ferenc (BBTE, Kolozsvár): Székely fejfák szimbolikus kontextusban
9.40. T. Szabó Csilla (EME, Kolozsvár): Egy szucsági népi költő munkássága
10.00 Sorbán Angélla (Sapientia EMTE, Kolozsvár): Erdélyi nők, asszonyok külföldön
10.20 Csomortáni Magdolna (BBTE; Kolozsvár): A romániai magyar kisebbségi helységnév szétfejlődési jelenségei
 
II. Elnök: T. Szabó Csilla
10.40 Sárosi-Márdirosz Krisztina (Sapientia EMTE, Marosvásárhely): Nyelvtudomány es jogi szakfordítás
11.00 Pupp Réka (Bukaresti Egyetem): Egy irodalmi mű nyelvészeti megközelítésben
11.20 Pieldner Judit (Sapientia EMTE Csíkszereda): Szöveg és kép viszonya W.G. Sebald műveiben
11.40 Szikszai Mária (BBTE, Kolozsvár): P. Kassay Kelemen (1877–1957) fényképkészítési kultúrája
12.00 Vita
 
III. Elnök: Pieldner Judit
12.20 Vallasek Júlia (BBTE): Megint a szerelem? Doris Lessing regényeiről
12.40: Bányai Éva (Bukaresti Egyetem): "Kolozsvár-re-prezentációk"
13.00 Tapodi Zsuzsa (Sapientia EMTE, Csíkszereda): Identitáskonstrukciók három délszláv regényben (Ivo Andrić: Omér pasa, Milorad Pavić: Kazár szótár, Joze Hradil: Képek arc nélkül)
13.20 Berki Tímea (BBTE, Kolozsvár): 56 interjú az 1970-es évekből. Kapcsolattörténeti dilemmák
13.40 Vita
 
ebéd
 
IV. Elnök: Vallasek Júlia
14.40 Rácz Emese (BBTE): Nagyenyed vagy Kolozsvár? A Teológiai Akadémia áthelyezése Kolozsvárra 1895-ben
15.00 Cordea Márta (Szatmár Megyei Könyvtár): A Szatmári Városi Könyvtár kincseiből
15.20 Gaal György (KLMT Kolozsvár): Gál Kelemen, a szerkesztő
15.40 Kozma Dezső (BBTE/Partiumi Keresztény Egyetem): Madách erdélyi utóéletéből
16.00 Vita
 
V. Elnök: Gábor Csilla
16.20 Korondi Ágnes (BBTE, Kolozsvár): Ars orandi sive meditandi – egy műfaj magyar nyelvű meghonosítása a középkori Magyarországon
16.40 Kónya Franciska (PPKE, Budapest): Imaginatio egy klarisszáknak írt lelkigyakorlatos könyvben
17.00 Papp Kinga (EME Kolozsvár): Szent László-napi beszédek a bécsi egyetemen
17.20 Dohi Zsuzsa (BBTE, Kolozsvár): Orvostudomány és/vagy irodalom: Pápai Páriz Ferenc: Pax corporis
17.40 Vita
 
VI. Elnök: Egyed Emese
18. 00 Moritz Kinga (BBTE, Kolozsvár): Körmöczi János könyvtárának feltárása
18.20 Kerti József (BBTE, Kolozsvár): Aranka György virágénekei
18.40 Sikó Beáta (BBTE): Egy rekonstruált utazási modell
19.00 Pavelka Orsolya Petra (BBTE): A reformkori női olvasóközönség kutatása
19.20 Bartha Katalin Ágnes (EMKE Szabédi ház): A Kriterion Könyvkiadó történetéből
19.40 Vita, a konferencia munkálatainak bezárása
 
20.00 Könyvbemutató: Képes beszéd. Színház- és filmművészeti tanulmányok 2., szerk. Egyed Emese, EME, Kolozsvár, 2014.

info@eme.ro