ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET
ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET
ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET - Gróf Mikó Imre Villa ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET - Gróf Mikó Imre Villa
ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET
Navigáció


A Magyar Tudomány Napja Erdélyben 13. fórum

I. Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi Szakosztály
 TÖRTÉNELEM SZEKCIÓ

 
Helyszín: EME-székház, Kolozsvár, Jókai/Napoca u. 2–4. sz.
Időpont: 2014. november 22., 9.00 óra
 
 
Elnök: Sipos Gábor (Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár)
9.00     Vekov Károly (Kolozsvár): Két ismeretlen oklevél az 1514-es parasztfelkelésről Erdélyben
9.20     Gálfi Emőke (Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár): Adatok Gyulafehérvár társadalmáról a középkor végén
9.40     Mátyás-Rausch Petra (MTA BTK Történettudományi Intézet, Budapest): A szatmári bányavidék társadalmi változásai a 16. század második felében
10.00   Gyulai Éva (Miskolci Egyetem, Miskolc): Hivatás és foglalkozás ábrázolása az erdélyi fejedelmek címeradományaiban
10.20   Hozzászólások
 
10.30   Szünet
 
Elnök: Papp Sándor (Szegedi Tudományegyetem, Szeged)
10.40   Fejér Tamás (Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár): Kancelláriai formuláskönyv a 16. század végéről
11.00   Cziráki Zsuzsanna (Szegedi Tudományegyetem, Szeged): Követfogadás az erdélyi szász városokban a 17. század elején
11.20   Tóth Hajnalka (Szegedi Tudományegyetem, Szeged): Temesvári Oszmán Aga levélgyűjteménye. Habsburg–oszmán–kuruc határvidéki konfliktusok a 18. század elején
11.40   Hozzászólások
 
11.50   Szünet
 
Elnök: Egyed Ákos (Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár)
12.00   Tőtős Áron (Nagyváradi Egyetem, Nagyvárad): Hatalom és szexualitás a polgárosodó Nagyváradon
12.20   Nagy Botond (Román Nemzeti Levéltárak Kovászna Megyei Osztálya, Sepsiszentgyörgy): Hogyan alapítsunk tőkeegyesítő társaságot Székelyföldön? Az Első Székely Szövőgyár Rt. tanulságai
12.40   László Lóránt (Teleki-Bolyai Könyvtár, Marosvásárhely): Adatok az Erdélyi Református Egyházkerület első világháborús történetéhez
13.00   Berekméri Árpád-Róbert (Erdélyi Református Egyházkerület Marosvásárhelyi Gyűjtőlevéltára, Marosvásárhely): Fegyveres szolgálatban! A Marosi Ref. Egyházmegye lelkészei és tanítói az I. világháborúban
13.20   Hozzászólások
 
13.30–15.10    Ebédszünet
 
Elnök: Vincze Zoltán (Kolozsvár)
15.10   Kovács Sándor (Protestáns Teológiai Intézet, Kolozsvár): Unitárius peregrinus a Frimley Campben. Kiss Elek angol hadifogsága (1914. május 17.–június 28.)
15.30   Ferenczi Szilárd (Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár): A hátország megtévesztő nyugalma. Kolozsvár az első világháború idején
15.50   Nagy József (Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest): A marosvásárhelyi m. kir. 22. honvéd gyalogezred az első világháborúban
16.10   Hozzászólások
 
16.20   Szünet
 
16.40   András Szabolcs (Fogarasy Mihály Műszaki Líceum, Gyergyószentmiklós): Az I. világháború és következményeinek hatása a gyergyószentmiklósi Fogarasy Leánynevelő Intézet tevékenységére
17.00   Killyéni András-Péter (Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár): Az első világháború hatása a magyar sportéletre
17.20   Wellmann László (Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár): Képeslapok, rajzok az első világháborús levelek között
17.40   Hozzászólások
 
17.50   Szünet
 
Elnök: Gidó Attila (Nemzeti Kisebbségkutató Intézet, Kolozsvár)
18.10   Sárándi Tamás (Szatmár Megyei Múzeum, Szatmár): Diópanamától a munkaszolgálatig. Zsidókérdés kezelése az észak-erdélyi magyar katonai közigazgatás időszakában
18.30   Tóth-Bartos András (Székely Nemzeti Múzeum, Sepsiszentgyörgy): Az észak-erdélyi zsidó birtokok kérdése a második bécsi döntés után (1940–1944)
18.50   Lakatos Artúr Loránd (Kolozsvár): A magyarországi holokauszt előestéje: Az olasz kiugrás és a Kállay-kormány kitörési kísérletei a román diplomácia dokumentumainak tükrében, 1943–1944
19.10   Murádin János Kristóf (Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Kolozsvár): “Kidávájoztak az utcára…Kolozsvári magyarok deportálása a Szovjetunióba 1944 őszén
 
19.30   Hozzászólások, a konferencia zárása.

info@eme.ro