ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET
ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET
ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET - Gróf Mikó Imre Villa ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET - Gróf Mikó Imre Villa
ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET
Navigáció


 
A Magyar Tudomány Napja Erdélyben 16. fórum
Jog-, Közgazdaság- és Társadalomtudományi Szakosztály

 JOGTUDOMÁNYI SZEKCIÓ

Erdély, mint jogtörténeti tér

Hol: Sapientia EMTE Jogtudományi Intézet, Kolozsvár, Tordai út 4, Hunyadi Mátyás Terem (Aula)
Mikor: 2017. október 27, péntek, 9 óra
 
Október 26, csütörtök
Előadók érkezése
16,00-19,00 - Erdély jogtörténete c. egyetemi tankönyv belső kéziratvitája (zárt esemény)
19,00 Jogászképzés a Bolyai Tudományegyetemen 1945-1959 - filmvetítés (Hunyadi Mátyás Terem)
20,00 Vacsora (előadóknak vacsora helyszíne: hamarosan)

Október 27, péntek
09,00-9,30 Megnyitó

9,30-10,10
Szeredai Norbert: A légiók szerepe Dácia közjogi berendezkedésének alakulásában
Nótári Tamás: Munkabérleti szerződések a dáciai viaszostáblákon

10,10-10,30 Kávészünet

10,30-11,30
Gáll Erwin: "Bajántól Omurtagig". A VI-IX. század jogszokásrendjéről szóló adatok
Szabados György: Az utolsó steppe-állam Európa közepén. Magyar Nagyfejedelemség (850 k.-1000)
Mezey Barna: Egység és különállás: Erdély közjogi státusa

11,30-11,45 Kávészünet

11,45-12,45
Kisteleki Károly: Az Erdélyi Fejedelemség államiságának kérdései
Domokos Andrea: Az Erdélyi Fejedelemség büntetőjogáról
Horváth Attila: Egyes magánjogi intézmények sajátosságai az Erdélyi Fejedelemségben

13,00-14,00 Ebédszünet (előadóknak ebéd helyszíne: A. épület, 4. emelet)

14,00-15,00
Egyed Ákos: A székely örökség (siculica haereditas) mint birtokjog és a jobbágyfelszabadítás Erdélyben
Homoki-Nagy Mária: Egyes magánjogi intézmények átalakulása az 1848. évi erdélyi törvények és az OPTK hatására
Stipta István: Unió vagy unifikáció? Az erdélyi bírósági szervezet egységesítése 1867-1872 között

15,00-15,30 Kávészünet

15,30-16,30
Kádár Hunor: Erdély büntetőjogi integrálása Romániába
Nánási László: Észak-Erdély büntetőjoga 1940-44
Fegyveresi Zsolt: Az 1921-es és az 1945-ös földreformok
16,30-17,00 Kávészünet

17,00 -18,00
Veress Emőd: Magánjog-történeti törésvonalak a XX. századi Erdélyben
Ámán Ildikó: A kolozsvári jog- és államtudományi kar történetének vázlata az oktatói kar kiválóságainak tükrében (1872-1919)
Kokoly Zsolt: A romániai magyar jogtudomány (újra)szervezése 1919-1940 között

18,00 Bónis György portréjának felavatása a Kolozsvári Jogászprofesszorok Arcképcsarnokában (B. épület, 3. emelet)

20,00 Vacsora (előadóknak vacsora helyszíne: hamarosan)

Szervezők: Erdélyi Múzeum Egyesület, SAPIENTIA EMTE JTI
Támogatók: Magyarország Igazságügyi Minisztériuma, Forum Iuris Egyesület.
info@eme.ro