ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET
ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET
ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET - Gróf Mikó Imre Villa ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET - Gróf Mikó Imre Villa
ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET
Navigáció


A Magyar Tudomány Napja Erdélyben 16. fórum

A NAGY FIÁRA EMLÉKEZŐ SZÜLŐFÖLD
140 éve született Ady Endre
Szervező: az Erdélyi Múzeum-Egyesület Zilah és Vidéke Fiókszervezete


Időpont: 2017. november 22., 12.00 óra
Helyszín: Érmindszent
 
 
12.00 Református templom
Áhítat. Igét hirdet n.t. Csűri István, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület püspöke
Gál Sándor gencsi református lelkipásztor programvezető beszéde
Köszöntőbeszédek: Sipos Gábor, az Erdélyi Múzeum-Egyesület elnöke; Seres Dénes, az RMDSZ Szilágy megyei szervezetének elnöke 
Marosán Csaba színművész rövid összeállítása Ady Endre verseiből
Dobai citerások zenei előadása Gáspár Attila vezetésével
Kovács Kuruc János történész: Ady-ünnepségek és -megemlékezések Kalotaszegen és a Szilágyságban
Ady Endre A Duna vallomása c. versét elmondja Szalai Erzsébet Kriszta
Vincze Minya István esperes: Ady Kalotaszegen
Ady Endre A Kalota partján c. versét elmondja Vinczéné Kupa Melinda
Kelemen Hunor író, költő: Miért időszerű Ady?
Dobai citerások zenei előadása
Demény Péter: Lázadt lelkem ezer évet. Ady Endre sebzett forradalmisága
Ady Endre Üzenet egykori iskolámba c. versét elmondja Gál Sándor lelkipásztor
Himnusz 
Emléktábla-avatás, koszorúzás
 
 
 

 
 
info@eme.ro